Llicències i comunicats d'obra

Consultes amb cita prèvia i consultes per correu electrònic

Si teniu algun dubte o consulta, podeu enviar un correu electrònic a urbanisme@vilamajor.cat , detallant la consulta, adreça de l’immoble, noms i cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte.

Per tal de donar la informació correcta al ciutadà, abans de portar la documentació per un tràmit d’Urbanisme, si no saps què et cal, pots demanar cita prèvia al 938450008 (ext. 3).

Dies disponibles: 

  • Els dilluns de 9 h a 14 h i de 16:30 h a 18 h.
  • Els divendres de 9 h a 14 h.

 

Models generals de documentació

 

Certificats

 

Comunicat immediat d'obres

 

 

Comunicat diferit d'obres

 

 

Llicències

 

POUM - Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

En aquest enllaç podreu consultar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) – enllaç

  1. A mà esquerra de la pantalla trobareu un "índex". Seleccioneu el document "Plànols d'Ordenació". A sota l'index sortirà una icona de PDF i el nom de l'arxiu. cliqueu-lo i se us descarregarà a l'ordinador.
  2. Heu de localitzar al mapa la vostra finca i comprovar la qualificació i classificació que li correspon. Està grafiat amb un cercle on normalment hi ha un número i, potser, també una lletra. (Per exemple: 11, 3a, 6d...).
  3. Un cop sabeu la qualificació de la vostra parcel·la, seleccioneu a l'"Índex" el document "Normativa". Allà, podreu consultar quines normes urbanístiques s'apliquen segons la qualificació i classificació que li correspon.

 

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable

Podeu consultar la normativa i les fitxes del Pla Especial del Catàleg de Masies en aquest enllaç.

 

 

Informació sobre els tràmits

 

 

 

 

 

  • consultar un expedient i/o obtenir-ne còpies de documents: En cas de voler-ne còpies, caldrà acreditar-ne la titularitat (model sol·licitud)

 

  • Sol·licitar devolucions de fiances d’expedients de llicències urbanístiques o comunicacions prèvies d’obra: (model sol·licitud)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Quina documentació cal adjuntar amb la sol·licitud de llicència urbanística prèvia o amb la comunicació prèvia d’obra (comunicat diferit / comunicat immediat)? Enllaç (Ordenança Reguladora d'Obres)

 

 

Darrera actualització: 04.04.2023 | 13:42
Darrera actualització: 04.04.2023 | 13:42