Llicències i comunicats d'obra

Informació sobre els tràmits

  • On consultar la normativa urbanística municipal?

Al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) – enllaç

  • Consultar els Plànols d’Ordenació: localitzar la finca, i comprovar la qualificació i classificació que li correspon.
  • Consultar la normativa, normes urbanístiques, segons la qualificació i classificació que li correspon.

Al Pla Especial de Masies - PEM - enllaç

 

 

 

 

 

  • consultar un expedient i/o obtenir-ne còpies de documents:  En cas de voler-ne còpies, caldrà acreditar-ne la titularitat  (model sol·licitud)

 

  • Sol·licitar devolucions de fiances d’expedients de llicències urbanístiques o comunicacions prèvies d’obra:  (model sol·licitud)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Quina documentació cal adjuntar amb la sol·licitud de llicència urbanística prèvia o amb la comunicació prèvia d’obra (comunicat diferit / comunicat immediat)?  Enllaç (Ordenança Reguladora d'Obres)

 

 

Si encara teniu algun dubte o consulta, podeu enviar un correu electrònic a urbanisme@vilamajor.cat , detallant la consulta, adreça de l’immoble, noms i cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte.

Per tal de donar la informació correcta al ciutadà, abans de portar la documentació per un tràmit d’Urbanisme, si no saps què et cal, pots demanar cita prèvia pels dimarts i dijous de 9h a 13h al 938450008.

 

Darrera actualització: 17.01.2023 | 09:21
Darrera actualització: 17.01.2023 | 09:21