Llicències i comunicats d'obra

Informació sobre els tràmits

 • On consultar la normativa urbanística municipal?

Al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) – enllaç

 • Consultar els Plànols d’Ordenació: localitzar la finca, i comprovar la qualificació i classificació que li correspon.
 • Consultar la normativa, normes urbanístiques, segons la qualificació i classificació que li correspon.

Al Pla Especial de Masies - PEM - enllaç

 

 • Certificat d’adreça correcta:

(model sol·licitud)

 

 • Certificat de legalitat i antiguitat d’un immoble i/o construccions:

(model sol·licitud)

 

 • Certificat de Règim Urbanístic (Qualificació urbanística /cèdula urbanística):

Enllaç (Ordenança Reguladora d'Obres)

(Model sol·licitud)

 

 • comunicar la 1ª Ocupació de l’habitatge de nova construcció o ampliació de l’habitatge:

(model sol·licitud)

Enllaç a cadastre: declaració cadastral (model 900D)

 

 • consultar un expedient i/o obtenir-ne còpies de documents:  En cas de voler-ne còpies, caldrà acreditar-ne la titularitat.

 (model sol·licitud)

 

 • Sol·licitar devolucions de fiances d’expedients de llicències urbanístiques o comunicacions prèvies d’obra:

(model sol·licitud)

 

 

 

 

 

 • Informació relativa a la Gestió de runes, terres i altres de la construcció.

Link web ARC

Link llei residus

 

 • Pagament de taxes i/o impostos i dipòsits de fiances.

Link ordenances

 

 • Cal demanar llicència urbanística o presentar comunicació prèvia d’obres (comunicat diferit / comunicat immediat)?

 

 • Quina documentació cal adjuntar amb la sol·licitud de llicència urbanística prèvia o amb la comunicació prèvia d’obra (comunicat diferit / comunicat immediat)?

 

 

Si encara teniu algun dubte o consulta, podeu enviar un correu electrònic a urbanisme@vilamajor.cat , detallant la consulta, adreça de l’immoble, noms i cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte.

Per tal de donar la informació correcta al ciutadà, abans de portar la documentació per un tràmit d’Urbanisme, si no saps què et cal, pots demanar cita prèvia pels dimarts i dijous de 9h a 13h al 938450008.

 

Darrera actualització: 28.02.2022 | 08:03
Darrera actualització: 28.02.2022 | 08:03