Associació de Propietaris Can Derrocada

ÀMBIT

L’àmbit de l’associació és la zona de la Urbanització Can Derrocada I, corresponent al sector 2, delimitat per les Normes Subsidiàries del municipi de Sant Pere de Vilamajor (província de Barcelona).

 

JUNTA

La Junta directiva està composta pel President, Vice-President, Secretari, Tresorer i Vocals.

 

LOCALITZACIÓ

El domicili es fixa i assenyala per comunicacions, a l’Apartat de Correus núm. 51 de 08458 Sant Pere de Vilamajor (Barcelona).

 

OBJECTIUS

Són fins de l’associació:

a)     Agrupar als propietaris parcel·listes de l’àmbit de l’associació, per donar curs legal a les aspiracions dels associats en l’ordre de la promoció i defensa dels seus drets comuns.

b)    Gestionar millores de tot tipus en els serveis.

c)     Fomentar i assolir activitats culturals, recreatives i esportives, que signifiquin millores dels nivells de vida i lleure dels associats i llurs famílies.

d)    Col·laborar amb altres associacions del seu entorn i amb el municipi a les tasques de progrés i millora generals.

 

WEB DE SERVEI METEOROLÒGIC

L’associació disposa d’una estació ubicada en el nucli urbà que recull abundants dades meteorològiques consultables a www.apcd-spv.org.

Adreça electrònica: apcd@apcd-spv.org
Horari:  
Darrera actualització: 30.06.2017 | 09:43