Mapa de Patrimoni cultural

Els mapes de patrimoni cultural són una eina de coneixement que pretén recollir exhaustivament el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural d'aquells municipis que en sol·liciten la realització, per tal que es puguin establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social.

El mapa ve acompanyat d'una memòria que fa una valoració global del conjunt patrimonial del municipi.

La presència d'un element dins el mapa de patrimoni no implica cap més protecció legal que aquella que s'especifica a l'apartat corresponent.

Si hi observeu cap errada, comuniqueu-ho, si us plau, a l'Ajuntament. 

El Mapa de Patrimoni Cultural s’ha fet conjuntament entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

Accés al Mapa de Patrimoni cultural de Sant Pere de Vilamajor

Tanca Formulari

Esmenes al Mapa del Patrimoni

Si trobes que al Mapa del Patrimoni Cultural hi ha algun error o hi falta algun element, envia'ns el teu suggeriment. El Mapa és una eina que es va actualitzant i millorant gràcies a l'aportació de tots. 

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 26.08.2021 | 14:07
Darrera actualització: 26.08.2021 | 14:07