Avisos

 • Per tasques de cerca de fuites, es produirà un tall d'aigua nocturn a Can Vila, de les 0h a les 6h. 18/04/2024

  Zona aproximada compresa pels carrers Catalunya, Barcelona, Lleida, Pimatell, Carlet, Rovelló, Tarragona, Andorra, Montnegre, Corredor i carrer del Pi fins al carrer Girona. 

 • BAN D’ALCALDIA AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA HIDROLÒGICA 20/03/2023

  L’Il.lma. Sra. Pamela Isús Saurí, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

  FAIG SABER:

  Que en data 8 de gener de 2020,la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla Especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES) mitjançant l'acord GOV/1/2020, el qual dona compliment al Pla Hidrològic Nacional (LPHN) i estableix mesures per a reduir l'ús de l'aigua segons diferents estats o escenaris de sequera.

  Que en data de 7 de març de 2023, el DOGC ha publicat la resolució ACC/747/2023, de 6 de març, per la qual es declara l'entrada a l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació embassaments del Llobregat, embassaments del Ter i embassaments del Ter-Llobregat i es modifiquen els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica d'altres unitats d'explotació.

  Enllaç a últimes novetats sobre la sequera: https://sequera.gencat.cat/ca/estat-actual/novetats-sequera/

  El municipi de Sant Pere de Vilamajor forma part de la unitat d'explotació Embassaments del Ter i Llobregat i durant l'estat d'excepcionalitat són d'obligat compliment les mesures incloses en Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera. Aquestes mesures són les següents:

   

Darrera actualització: 15.06.2016 | 12:29
Darrera actualització: 15.06.2016 | 12:29