Regidories (àrees de govern)

 • Alcaldia i protocol
 • Benestar Social
  • Gestió i manteniment dels recursos i equipaments socials
  • Atenció a les persones amb discapacitat físiques, psíquiques i malalts mentals
  • Atenció a les dones, gent gran i les famílies
  • Potenciació del voluntari social
  • Associació de la gent gran
 • Comunicació
  • Continguts 2.0 (web, xarxes socials, APP)
  • Foment i gestió dels sistemes de comunicació ciutadana
  • Comunicació i premsa
  • Butlletí municipal
 • Cultura
  • Tallers culturals i altres activitats (centres cívics)
  • Promoció i organització d'activitats culturals, artístiques i d'oci i festes populars 
  • Aplecs
  • Gestió de recursos culturals
  • Organització Vilamagore Medieval
  • Centre d'Estudis Local
 • Festes
  • Festa Major,
  • Carnestoltes,
  • Castanyada,
  • Festes de Nadal
 • Educació
  • ​Creació i modificació  del Consell Escolar Municipal
  • Membre dels diversos Consells Escolars
  • Gestió i manteniment de l’Escola Bressol Municipal Pit Roig
  • Manteniment de l’Escola Torra Roja
  • Relació amb escola de primaria
  • Institut Vilamajor (diversos projectes amb la necessitat de col·laboració i participació de l’Ajuntament)
  • Transport Escolar mitjançant Consell Comarcal
  • Suport a les diverses AMPA
 • Esports
  • Gestió dels recursos i equipaments esportius: Piscines i Pistes poliesportives
  • Promoció i foment d'activitats esportives
 • Governació
  • Gestió de la Guardia Municipal
  • Gestió i manteniment de la circulació i senyalització de vies urbanes
  • Notificacions
  • Gestió en la recollida d'animals
  • Suport en el control urbanístic
  • Suport en el control de neteja de parceles
  • Gestió i compliment de sancions
 • Hisenda i serveis administratius
  • Pressupostos municipals
  • Programació econòmica
  • Control d'ingressos, despeses i de tresoreria
  • Auditories
  • OAC
  • Transparencia
  • Contractació/Licitacions
  • Gestió d'expedients
  • Gestió padró
 • Serveis agroforestals, energètics i protecció civil
  • Gestió, reciclatge, recollida de residus i deixalles.
  • Energies alternatives i canvi energètic
  • Gestió de rieres i zones verdes municipals
  • Sistemes agroforestals i espais protegits
  • Prevenció d'incendis forestals, ADF i actuacions en la trama continua urbano/forestal
  • Gestió de parcel·les en trama urbana de titularitat privada
  • Viabilitat rural
  • Protecció civil i coordinacio amb Bombers
 • Joventut
  • Gestió d'un esplai per a adolescents/jovent
  • Pla de Joventut
  • Aules d'estudi
  • Disco Junior
 • Medi Ambient i Serveis municipals
  • Xarxa d'abastament d'aigua potable
  • Clavegueram
  • Enllumenat públic
  • Cementiri Municipal
  • Gestió i manteniment dels locals municipals
  • Brigada d'obres i neteja viària
  • Manteniment de Parcs i Jardins
  • Conservació i manteniment de la via pública
  • Control sanitari de les activitats comercials i industrials
  • Tinença d'animals
  • Control de plagues
  • Prevenció i control de legionel.la
  • Control de neteja d'edificis municipals
 • Recursos Humans
  • Suport processos de selecció i contractació
  • Plans de formació del personal de l'ajuntament
  • Relacions laborals i estatutàries
  • Control i seguiment en matèria de salut i seguretat laboral
 • Salut pública
  • Gestió del Centre d'assistencia Primaria
  • Organització de formacions preventives per als ciutadans
 • Barris
  • Organització Tarda del Poble
  • Relacio amb associacions de veïns
 • Participació Ciutadana
 • Promoció econòmica
  • Fires i mercats
  • Mercat setmanal
  • Associació de comerciants
  • Borsa de treball
  • Xarxa local de Consum: Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (Unitat mòbil)
  • Suport nous emprenedors
 • Turisme
 • Urbanisme
  • Planificació, manteniment i rehabilitació d'habitatges
  • Planejament urbanístic municipal
  • Concessió de llicències urbanístiques: control i seguiment
  • Activitats sotmeses a llicència i comunicació ambiental
  • Gestió, inspecció i disciplina urbanística
  • Protecció del patrimoni
  • Pla de mobilitat
  • Habitatge social
  • Cadastre, planimetria, cartografia municipal  
  • Obres Locals ordinaries  
  • Projecte Vila Florida
Darrera actualització: 30.08.2017 | 11:36
Darrera actualització: 30.08.2017 | 11:36